EHSSolutions

Munkavédelem

Munkáltatóként már egyetlen munkavállaló alkalmazása esetén jogszabályi kötelezettségünk a munkavédelmi szaktevékenység ellátására megfelelő képzettséggel rendelkező személyt megbíznunk.

A munkavédelem fogalmi körébe tartoznak mindazok az intézkedések, előírások, szabályozások, amelyek rendeltetése a munkavállaló testi épségét, egészséget megóvni. Munkavédelmi szempontból a teljesítményünk legbeszédesebb mutatója a megtörtént munkabalesetek számának alakulása. Egyetlen sérülés is éppen eggyel több, mint amennyit megengedhetünk.  Minden egyes nem biztonságos munkakörülmény észlelésével és kijavításával, megoldásával csökkentjük a sérülés bekövetkezésének kockázatát.

A következő munkavédelmi feladatokban segítem cége sikerességét:

 • Munkavédelmi szaktanácsadás
 • Munkavédelmi megbízotti feladatok színvonalas ellátása
 • Vonatkozó jogszabály változások nyomon követése, a jogi megfeleléshez elvégzendő feladatok meghatározása, megoldási javaslatok kidolgozása
 • Hatóságokkal való kapcsolattartás, ügyintézés
 • Hatósági ellenőrzés esetén személyes közreműködés
 • Munkavédelmi tudatosságot növelő intézkedések kidolgozása, megvalósítása Ide be lehetne linkelni a blog cikket
 • Átfogó megelőzési stratégia kialakítása
 • Munkavédelmi szabályzat készítése
 • Munkavédelmi oktatások összeállítása, megtartása magyar és angol nyelven
 • Kockázatértékelések elkészítése
 • Egyéni védőeszköz juttatási rend kidolgozása
 • Soron kívüli ellenőrzések elvégzése
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének szabályozása
 • Villamos biztonsági és érintésvédelmi felülvizsgálatok nyomon követése, megszervezése
 • Gépek, berendezések munkavédelmi szempontú üzembe helyezése, használatba vétele
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
 • Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása, bejelentése a hatóság részére
 • Rendszeres munkavédelmi helyszíni bejárások szervezése és megtartása, jegyzőkönyvezése, hiányosságok, javítási lehetőségek feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása
 • Munkahelyi egészségfejlesztési rendszer kidolgozása, bevezetése
 • Munkavédelmi mérési terv összeállítása, mérések megszervezése
 • Vészhelyzeti tervek összeállítása, riasztási és azonnali intézkedések ellátása (helyszíntől függően)
 • Vegyi anyagokkal kapcsolatos adatszolgáltatás az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) 
 • Munkavédelmi költségek optimalizálása
LEGUTÓBBI BEJEGYZÉSEK

Megosztom

Share on facebook
Share on linkedin
Close Menu