EHSSolutions

Környezetvédelem

Folyamatosan javíthatunk a környezetvédelmi teljesítményünkön, mindig van lehetőségünk még jobbnak, hatékonyabbnak lenni.

Egy általános vállalat 150 különböző jogszabályi előírásnak kell eleget tegyen környezetvédelmi szempontból, ami jelentős terhet ró a szakemberekre, különösen adatszolgáltatási időszakban. A környezetvédelem igazi szépsége azonban a jogszabályi megfelelésen túl kezdődik, amikor környezeti mutatószámokat választunk, kidolgozzuk a fejlesztési terveket és programokat, amiket végrehajtva elérjük a céljainkat és a közös munka eredményeképpen élvezhetjük a környezetvédelmi sikereinket és bizony ezek gazdasági hasznát is.

A következő környezetvédelmi feladatokban segítem cége sikerességét:

 • Környezetvédelmi szaktanácsadás
 • Környezetvédelmi megbízotti feladatok színvonalas ellátása
 • Vonatkozó jogszabály változások nyomon követése, a jogi megfeleléshez elvégzendő feladatok meghatározása, megoldási javaslatok kidolgozása
 • Hatósággal való kapcsolattartás, ügyintézés
 • Hatósági ellenőrzés esetén személyes közreműködés
 • Környezetvédelmi tudatosságot növelő intézkedések kidolgozása, megvalósítása
 • Környezetvédelmi engedélyek előkészítése, meghosszabbítása, módosítási kérelmek elkészítése
 • Környezetvédelmi belső és hatósági nyilvántartások kialakítása, vezetése
 • Környezetvédelmi hatósági adatszolgáltatások, bevallások elkészítése, benyújtása
   • Hulladékos bevallás a keletkezett veszélyes-, és a nem veszélyes hulladékokról évente egyszer a tárgyévet követő év március 1-ig
   • Hulladékos bevallás veszélyes hulladék átvétele esetén évente négyszer a tárgynegyedévet követő 30. napig
   • Levegőtisztaságvédelmi adatszolgáltatás, a légszennyezés mértéke éves bejelentés minden tárgyévet követő év március 31-ig, ehhez kapcsolódóan szükség esetén oldószer mérleg készítése, környezetterhelési díj számítása
   • A vízminőség-védelmi éves bejelentő adatlapok beadása a tárgyévet követő év március 31-ig
   • A felszín-alatti vízvédelmi éves jelentés benyújtása, a tárgyévet követő év március 31-ig
   • Vízkészletjárulék kiszámítása, bevallása tárgyévet követő első hónap 15. napjáig
   • Klímagáz adatbázis létrehozása, gondozása
   • Vegyi anyagokkal kapcsolatos adatszolgáltatás az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) 
 • Környezetvédelmi oktatások összeállítása, megtartása magyar és angol nyelven
 • Rendszeres környezetvédelmi helyszíni bejárások szervezése és megtartása, jegyzőkönyvezése, hiányosságok, javítási lehetőségek feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása
 • A környezetvédelmi mérések, ellenőrzések rendjének meghatározása, monitoring terv összeállítása, koordinálása 
 • Környezetvédelmi jellegű vészhelyzeti tervek elkészítése
 • Környezeti vészhelyzet esetén a riasztási és kárelhárítási feladatokban való közreműködés
 • Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat elkészítése, napi nyilvántartás kialakítása
 • Hulladékgazdálkodási újrahasznosítási arány kiszámítása, növelése, Hulladék optimalizálási lehetőségek feltárása
 • Légszennyező pontforrások létesítési és használatbavételi engedélyeztetése, pontforrás üzemnaplók kialakítása
 • Vízjogi létesítési és használatbavételi engedélykérelmek elkészítése
 • Éves környezetvédelmi beszámoló elkészítése 
 • Vezetőségi felülvizsgálat összeállítása, megtartása 
 • Környezetközpontú Irányítási Rendszer bevezetése, működtetése 
 • Környezetvédelmi auditok magyar illetve angol nyelven 
 • Szén-dioxid kibocsátás, karbonlábnyom számítás és elemzés, csökkentési lehetőségek feltárása
 • Energiafelhasználás optimalizálási lehetőségek feltárása, javítási intézkedések összeállítása
 • Környezetvédelmi költségek optimalizálása
LEGUTÓBBI BEJEGYZÉSEK

Megosztom

Share on facebook
Share on linkedin
Close Menu